மக்களே கவனம்.

மக்களே கவனம்.

 

பிராணிகள் வதை தடுப்பு அன்பர்களே !, சற்றே திருந்துங்கள்.
நாயின் உயிரை விட மனித உயிர் மலிவானதா ?
ஊரெங்கும் நாய் தொல்லை அதிகம். பல குழந்தைகள் பாதிப்புக்குள்ளாகிறார்கள்.