மக்களே கவனம்.

மக்களே கவனம்.

 

பிராணிகள் வதை தடுப்பு அன்பர்களே !, சற்றே திருந்துங்கள்.
நாயின் உயிரை விட மனித உயிர் மலிவானதா ?
ஊரெங்கும் நாய் தொல்லை அதிகம். பல குழந்தைகள் பாதிப்புக்குள்ளாகிறார்கள்.

Advertisements

http://villavan.wordpress.com/2014/04/29/%E0%AE%A4%E0%AF%87%E0%AE%B0%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%B2%E0%AF%8D-%E0%AE%AA%E0%AE%BF%E0%AE%A3%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AF%81%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%81-%E0%AE%AA%E0%AF%87/

http://villavan.wordpress.com/2014/04/29/%E0%AE%A4%E0%AF%87%E0%AE%B0%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%B2%E0%AF%8D-%E0%AE%AA%E0%AE%BF%E0%AE%A3%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AF%81%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%81-%E0%AE%AA%E0%AF%87/

காட்சிகள் பலவிதம்

காட்சிகள் பலவிதம்

https://in.news.yahoo.com/photos/modi-s-different-avatars-during-election-campaign-1397035603-slideshow/

 எத்தனை காலம் தான் ஏமாற்றுவார் இந்த நாட்டிலே…

அரசியலில் எல்லோரும் ஓன்று தான்…அவர்கள் பிழைக்கத் தெரிந்தவர்கள், நாம் ஓட்டு போட்டு ஏமாற போகிறவர்கள்…

“அரசியல் பிழைத்தோருக்கு அறம் கூற்றாகும்,உரைசால் பத்தினியை உயர்தோர் ஏத்துவர், ஊழ்வினை உருத்துவந்து ஊட்டும்”…இதெல்லாம் இப்போது நடக்குமா ?